Wybierz organizatora warsztatów
Test
RODO

Ponieważ zamierzasz być naszym klientem, lub już nim jesteś, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Poniżej
przekazujemy stosowne informacje. Zobowiązują nas do tego przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych, które skrótowo nazywamy RODO.
1. Kto jest administratorem danych?
Nasza firma nazywa się „Nieznani sprawcy Magdalena Korolczuk” i mamy swoją siedzibę przy ulicy Wincentego Witosa,
nr 15b, lok. 9, 15-660 w Białymstoku. Można się z nami kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej
pod adresem kontakt@nieznanisprawcy.eu.
2. W jakich celach będziemy przetwarzać dane?
Cele, w których będziemy przetwarzać dane osobowe to:
 Zawarcie i realizacja umowy,
 Przesyłanie zamówionych materiałów informacyjnych,
 Promocja naszej marki.
3. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Podstawy prawne zależą od celu w jakim przetwarzamy dane. Są to:
 Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy prowadzimy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO. Jest tam mowa o tym, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli jest to
niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed
zawarciem umowy.
 Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania Ci zamówionych materiałów informacyjnych oraz w celu
promowania naszej marki będziemy prowadzić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Z tego przepisu prawa
wynika, że możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie w konkretnych
celach. Takie zgody możesz wycofywać w dowolnym czasie, ale nie będzie to wpływać na legalność
przetwarzania danych którego dokonamy w okresie przed ich wycofaniem.

4. Skąd bierzemy Twoje dane?
Dane, które przetwarzamy zbieramy od Ciebie.
5. Kto może być odbiorcą danych osobowych?
Dotyczące Cię dane mogą zostać ujawnione naszym pracownikom lub współpracownikom, organom państwowym
działającym w oparciu o przepisy prawa oraz:
 Podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, działającym w oparciu o specjalne umowy powierzenia
przetwarzania danych;
 Wszystkim użytkownikom Internetu, zwłaszcza użytkownikom portali społecznościowych (o ile wyrazisz na to
zgodę) – dotyczy zdjęć z Twoim wizerunkiem wykonanych Ci podczas warsztatów;
 Poczta, kurierzy, dostawcy usług poczty e-mail, dostawcy usług telefonii komórkowej – w zakresie jaki wynika z
prowadzonej za ich pomocą komunikacji;
6. Jak długo będziemy przechowywać dane?
Dane będziemy przechowywać przez okres w jakim będzie to niezbędne do realizacji wymienionych wcześniej celów:
 Dane księgowe – 5 lat lub dłużej, jeśli będą niezbędne do realizacji wymienionych wcześniej celów;
 Dane zawarte w serwisie internetowym – do czasu wycofania Twojej zgody .
 Dane przetwarzane w celu przesyłania zamówionych informacji – do czasu wycofania Twojej zgody.
7. Jakie przysługują Ci prawa?
W związku z tym, że przetwarzamy dotyczące Cię dane, przysługują Ci następujące prawa:
 Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych;
 Prawo żądania sprostowania danych;
 Prawo żądania usunięcia danych;
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania;
 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 Prawo do przenoszenia danych;
 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych);
8. Czy będziemy podejmować na Twój temat automatyczne decyzje?
Zaplanowane przez nas przetwarzanie danych zawsze uwzględnia istotny udział człowieka. Nawet w sytuacjach gdy
przetwarzanie dokonywane jest z pomocą maszyn, ta nie będzie podejmować decyzji, które mogą na Ciebie poważnie
wpływać. Podejmowanie takich decyzji pozostawiamy ludziom.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl