Wybierz organizatora warsztatów
Test
Regulamin

I. Strony transakcji

 1. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Kupującym.

 2. Sprzedawcą w sklepie internetowym www.bilety.zmoklakura.pl jest Nieznani Sprawcy Magdalena Korolczuk z siedzibą przy ul. Witosa 15b lok. 9, 15-660 Białystok, NIP: 9661599381,  REGON: 200720024 zwany dalej Nieznani Sprawcy Magdalena Korolczuk lub sklepem internetowym.

 3. Numer konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3302 7573 0350

II. Oferta sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.bilety.zmoklakura.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż biletów na warsztaty kulinarne oraz książek o tematyce kucharskiej. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

 2. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest sklep internetowy www.bilety.zmoklakura.pl

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.bilety.zmoklakura.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 k.c. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu. W przypadku gdy nie ma towaru w magazynie i brak możliwości potwierdzenia terminu dostawy jak i ceny, zamówienie otrzyma status Niepotwierdzone. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili przekazania zamówienia do realizacji.

 4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być produktami zamówieniowymi (o czasie realizacji powyżej tygodnia), jeśli zajdzie taka okoliczność zostaną Państwo niezwłocznie o niej poinformowani przez pracownika sklepu www.bilety.zmoklakura.pl

 

III. Zamówienia

 1. Zamówienia w www.bilety.zmoklakura.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej.

 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.

 3. Okres ważności zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia, w przypadku braku płatności zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 4. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty wpływu.

 5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą od pierwszego dnia roboczego.

 6. W przypadku towarów, których nie ma na magazynie lub są na zamówienie termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora, sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

 7. Sklep www.bilety.zmoklakura.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep www.bilety.zmoklakura.pl. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, ich ostateczna wysokość podana zostaje przy potwierdzeniu zamówienia przez sklep. (Za wyjątkiem zamówień, które realizowane są jedynie za pomocą poczty elektronicznej)

 

IV. Formy płatności

 1. Sklep www.bilety.zmoklakura.pl oferuje swoim klientom możliwość dowolnego wyboru formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru:

  a) Przelew bankowy - Przelew należności na konto sklepu.

  b) Szybkie płatności Przelewy24 - będącej własnością spółki DialCom24 Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ulicy Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306513, posiadającą numer NIP 7811733852, numer Regon 634509164. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 2. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności potwierdzone przez sklep zamówienie realizowane jest z chwilą wpłynięcia na konto sklepu www.bilety.zmoklakura.pl płatności.

 3. Sklep nie odpowiada za błędy popełnione przez użytkownika podczas dokonywania płatności za pośrednictwem platformy przelewy24.pl, wynikające z niezastosowania się do instrukcji podczas dokonywania płatności.

V. Dostawa i odbiór towaru

 1. W przypadku biletów na warsztaty kulinarne oraz bonów rabatowych dostawa odbywa za pomocą poczty elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

 2. W przypadku książek dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, a w wybranych miastach dostawa może być realizowana dodatkowo przez niezależnego przewoźnika.

 3. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.

 4. Zamówienia realizowane przez firmę kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie.

 5. Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru

 6. Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta

 7. Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić Awizo

 8. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki.

 9. Przed odebraniem przesyłki zalecamy sprawdzić czy opakowanie z towarem nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia sugerujemy jej nie przyjmować i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody.

 

VII. Reklamacje i zwroty towaru

 1. Reklamacje dotyczące sprzedaży usługi drogą elektroniczną należy zgłaszać do siedziby siedziby sklepu przy ulicy ul. Witosa 15b lok. 9, 15 660 Białystok, lub na adres poczty elektronicznej bilety@zmoklakura.pl

 2. Jeżeli zakupiony towar posiada wadę fabryczną Kupujący powinien skontaktować się ze sklepem www.bilety.zmoklakura.pl.

 3. Zaleca się odesłanie towaru w oryginalnych opakowaniach transportowych, jednocześnie informujemy, iż w żaden sposób nie zobowiązuje to Konsumenta do wysyłania, zwrotnego towaru w oryginalnych opakowaniach.  Sklep ma prawo nie odebrać towaru, w którym uszkodzenia nastąpiły na skutek niewłaściwego zabezpieczenia do transportu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, nowy, wolny od wad towar zostanie wysłany w terminie do 14 dni lub zwrócone zostaną środki na wskazany rachunek bankowy.

 4. Zgodnie z Ustawą z dnia Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie www.bilety.zmoklakura.pl bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 5. Na podstawie art. 558 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi w przypadku zakupu towaru na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową kupującego.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

VIII. Dane osobowe:

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest firma Nieznani Sprawcy Magdalena Korolczuk. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:

  w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;

  • w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;

  • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

  • jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika będzie wysyłana informacja o aktualnych warsztatach, promocjach, spotkaniach – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest dobrowolna i może być anulowana w każdej chwili;

  • w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania.

  • w celach marketingowych - na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu www.bilety.zmoklakura.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,

  • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,

  • w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

   

 4. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru i przekazania płatności za zakupione towary przez stronę Przelewy24.pl, jak również dostarczenia towarów.
 6. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż wskazuje na to Klauzula informacyjna, która znajduje się w zakładce RODO. http://bilety.zmoklakura.pl/pl/i/RODO/18
 7. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.
 8. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
 9. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityce prywatności znajdują się na stronie http://bilety.zmoklakura.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

IX. Postanowienia końcowe

 1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność producentów. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć. Zespół www.bilety.zmoklakura.pl dokłada wszelkich starań, aby były nie zawierały one informacji nieprawdziwych, ale mogą wystąpić niezgodności z rzeczywistością.

 2. Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem itd.

 3. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

 4. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego www.bilety.zmoklakura.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.

 5. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl